ContactInloggen
 

KWEEKVELDEN OP TUINENPARK ONS BUITEN

De percelen kweekveld gelegen rondom de dierenweide op Ons Buiten zijn bestemd om groente en/of bloemen en/of planten te kweken: voor leden, en als er velden vrij zijn voor belangstellenden uit de wijk.
KOSTEN EN BIJDRAGE: 
Voor leden bedragen de kosten €5,06 per seizoen per perceel kweekveld. Voor gebruikers uit de wijk is de bijdrage €15,20 per perceel kweekveld (de bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd). Daarnaast verwacht de vereniging Ons Buiten van de gebruikers uit de wijk, dat deze bijdragen aan de activiteiten van de vereniging. Toewijzing van een perceel kweekveld vindt plaats door de groencommissie en wordt daarna elk jaar verlengd. Aanvraag vindt plaats door het formulier in te vullen en te naar het secretariaat te zenden, dan wel in de brievenbus te deponeren. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de coördinator van het kweekveld. 
ONDERHOUD: 
Onder onderhoud wordt verstaan dat het kweekveld redelijkerwijs onkruidvrij wordt gehouden. Als zichtbaar langere tijd geen onderhoud uitgevoerd is, waardoor onkruid etc. de overhand heeft op de beplanting dan is het kweekveld niet naar behoren onderhouden. De groencommissie mag dan het kweekveld terugvorderen en kan het aan een ander enthousiast lid of belangstellende toewijzen. Bij het onderhouden van het kweekveld wordt ook de bestrating rondom het veld verstaan. Deze dient onkruid- en grasvrij gehouden te worden. 
OPSTAL: 
Het is niet toegestaan om hoge constructies of kassen te plaatsen >150cm. Lage kassen tot 50 ~70cm zijn wel toegestaan. In dit kader zijn bomen en struiken >150cm eveneens niet toegestaan. 
COMPOSTEREN: 
Composteren is toegestaan mits geen afval wordt gebruikt dat ongedierte (ratten) aantrekt of stankoverlast veroorzaakt. 
WISSELTEELT: 
Gezien het kleinschalige karakter van het kweekveld adviseert de groencommissie wisselteelt toe te passen (3 vakken) en jaarlijks de verschillende groentesoorten van vak te wisselen. Ook vanwege dit kleinschalige karakter en daarnaast vanwege het gevaar van ziektes is het telen van aardappels verboden. 
ECOLOGISCHE EN NATUURLIJKE TEELT: 
Ons Buiten huldigt het natuurlijk tuinieren. Alleen biologische of ecologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. 
DIERENWEIDE: 
Het voeren van dieren met beperkt groen (geiten, schapen), wormen, slakken etc (kippen) is toegestaan. Voor aanwijzingen hiervoor svp de verzorgers van de dieren raadplegen. 
SCHOOLTUINTJES: 
Een deel van het kweekveld wordt gebruikt voor schooltuintjes. Assistentie bij het klaarmaken of opruimen door gebruikers van het kweekveld is wenselijk. Raadpleeg svp hiervoor de coördinator van het kweekveld. 
COÖRDINATOR: 
De groencommissie zorgt voor een coördinator van het kweekveld (inclusief de schooltuintjes). Elk jaar nodigt de coördinator de gebruikers uit voor informatie uitwisseling en overleg. Daarnaast zorgt de coördinator voor de intake gesprekken met belangstellenden uit de wijk. Hoewel de coördinator aanwijzingen geeft aan de gebruikers, is het vanzelfsprekend dat gebruikers met elkaar overleggen en elkaar adviseren over teelt en onderhoud. 

Ga naar het formulier: Aanvraag kweekveld