ContactInloggen
 
Aanvullende informatie bij de aankoop van een tuin over kappen en onderhoud

Bomenonderhoud
Ons tuinenpark kent vele mooie oude bomen, bijzondere struiken en planten. We willen deze graag behouden en goed verzorgen. In 2014 hebben we van elke tuin de bijzondere bomen, struiken en beplanting geïnventariseerd. Op de meeste tuinen staan de zogenaamde beeld bepalende elementen (BBE). Dit zijn veelal oude bomen die het beeld van ons tuinenpark bepalen. Bij het taxatierapport staat welke elementen dit in de betreffende tuin zijn. Elk lid is verantwoordelijk voor alle bomen die bij hem/haar in de tuin staan. Bomen kappen zonder toestemming/vergunning kan je alleen wanneer de stamdiameter op een hoogte van 130 cm vanaf de bodem niet breder is dan 15 cm. Is de boom groter dan moet een kapvergunning aangevraagd worden bij de gemeente en toestemming bij de buren en de vereniging.

Om de leden tegemoet te komen in de kosten voor het onderhoud of kap van een BBE heeft de vereniging in 2012 een fonds opgericht (BBE Fonds) waarop de leden een beroep kunnen doen. De criteria hiervoor zijn te lezen op ons intranet.

Onderhoud rozenhagen
De uniforme uitstraling op Tuinenpark Ons Buiten is ten dele te danken aan de aanwezigheid van de rozenhagen die de paden begeleiden. Om deze eenvormige uitstraling te handhaven en zo nodig te versterken hanteren we het volgende onderhoudsbeleid: in maart struiken terugsnoeien tot kniehoogte en in de zomer takken die over het pad groeien verwijderen en onkruid wieden.
 
Tuinbeoordelingen
Tweemaal per jaar bezoekt de werkgroep tuinbeoordeling alle tuinen. Ze bekijkt het onderhoud en de staat van borders, rozenhaag, pad en slootkant.  De beoordeling is gericht op adviseren en verbeteren van de kwaliteit van de tuinen. Bij langdurige verwaarlozing krijgen tuinders het advies afscheid te nemen van hun tuin.
 
De groenstrook
Langs de tuinen 98 tot 113 bevindt zich achter de huisjes een brede strook groen. Deze werd voorheen door de gemeente onderhouden, maar tegenwoordig doen de tuinbezitters dat zelf. De strook is geen eigendom, maar je mag er tuinieren onder bepaalde voorwaarden, die in overleg met de aangrenzende buurtbewoners zijn afgesproken. Twee keer per jaar vindt er gezamenlijk onderhoud plaats onder leiding van een hovenier. Het is de bedoeling dat het een groene, natuurlijke buffer vormt tussen ons park en de buren. Compleet alles terugsnoeien en het maken van bijvoorbeeld een terras is niet toegestaan.

 

Algemeen werk
De leden onderhouden het gemeenschappelijk groen tijdens het Algemeen Werk. Er is vakkundige begeleiding en ruimte om vragen te stellen en kennis te delen. De Groencommissie stelt jaarlijks een rooster van vier blokken op. Als lid neem je minimaal één maal per blok deel aan het Algemeen Werk. Per gemist blok wordt € 40,- in rekening gebracht. In een enkel geval is het – na overleg met de coördinator – mogelijk om in een ander blok de gemiste keer in te halen.